អាសយដ្ឋានអាជ្ញាធរសវនកម្មជាតិ

អាសយដ្ឋានថ្មី៖ អាគារលេខ ៥ ផ្លូវឌួងងៀប ៣ ភូមិទឹកថ្លា សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥-២៣) ៨៨៥ ៩០០

ទូរសារ៖ (៨៥៥-២៣) ៨៨៥ ៩០០

សារអេឡិចត្រូនិច៖ អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​នេះ​ត្រូវ​បាន​ការពារ​ពី​បណ្ដា​យន្ត​ផ្ញើ​សារ​រំខាន ។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​បើក​ប្រើ JavaScript ដើម្បី​មើល​វា ។

គេហទំព័រ៖ www.naa.gov.kh

សូមមើលផែនទីខាងក្រោម