សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ!

អាជ្ញាធរ​សវនកម្ម​ជាតិ
​សូម​ថ្លែង​អំណរគុណ​យ៉ាង​ជ្រាលជ្រៅ
ជូន​ចំពោះ
ឯកឧត្តម លោកជំទាវ ឧកញ៉ា លោក លោកស្រី អ្នកនាង កញ្ញា និង​ប្រិយមិត្ត
​ទាំងអស់​ដែល​បាន​ចូល​មក​កាន់​គេហទំព័រ​របស់​អាជ្ញាធរ​សវនកម្ម​ជាតិ។
សូម​ប្រកប​ទៅ​ដោយ​ពុទ្ធពរ​ទាំង​បួន​ប្រការ​គឺ អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ
កុំ​បី​ឃ្លៀងឃ្លាត​ឡើយ៕


សូមអរគុណ

x

Cannot get Phnom Penh location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.

 3rd ASEANSAI Summit 4-6 November 2015 Cambodia (ALL FILES)
 1. Document Checklist
 2. Agendar
 3. List of Participants
 Meeting Session 1
 4. Report by Chair of Strategic Planning Committee
 5. Report by Chair of Rules and Procedures Committee
 6. Report by Chair of Knowledge Sharing Committee
 6.1. Report
 6.2. Work Plan Report
 7. Report by Chair of Training Committee
 8. Report by Head of Administration Function
 9. Report by Head of Secretariat Function
 9.1. Report by Head of Secretariat Function
 9.2. 2014
 9.3. 2015
 Meeting Session 2
 10. Work Plan of Executive Committee 2016-2017
 11. Work Plan of Secretariat 2016-2017
 12. Work Plan of Planning Committee 2016-2017
 12.1. Work Plan
 12.2. Budget Plan
 13. Work Plan of Rules and Procedures Committee 2016-2017
 14. Work Plan of Knowledge Sharing Committee 2016-2017
 15. Work Plan of Training Committee 2016-2017
 15.1. Work Plan of Training Committee 2016-2017
 15.2. Annex 1
 15.3. Annex 2

ប័ណ្ណសារ

Powered by mod LCA

អ្នក​​ប្រើប្រាស់

Go to top
Latest Update On ពុ., សីហា 28th 2019