សេចក្តីថ្លែងអំណរគុណ!

អាជ្ញាធរ​សវនកម្ម​ជាតិ
​សូម​ថ្លែង​អំណរគុណ​យ៉ាង​ជ្រាលជ្រៅ
ជូន​ចំពោះ
ឯកឧត្តម លោកជំទាវ ឧកញ៉ា លោក លោកស្រី អ្នកនាង កញ្ញា និង​ប្រិយមិត្ត
​ទាំងអស់​ដែល​បាន​ចូល​មក​កាន់​គេហទំព័រ​របស់​អាជ្ញាធរ​សវនកម្ម​ជាតិ។
សូម​ប្រកប​ទៅ​ដោយ​ពុទ្ធពរ​ទាំង​បួន​ប្រការ​គឺ អាយុ វណ្ណៈ សុខៈ ពលៈ
កុំ​បី​ឃ្លៀងឃ្លាត​ឡើយ៕


សូមអរគុណ

x

Cannot get Phnom Penh location id in module mod_sp_weather. Please also make sure that you have inserted city name.

ចំណងជើង ខេមរ​ភាសា ភាសា​អង់គ្លេស
Recruitment of Audit Firm   download
លទ្ធផល​ប្រឡង​ចូល​​ក្របខ័ណ្ឌ​អាជ្ញាធរ​សវនកម្ម​ជាតិ​សម្រាប់​ឆ្នាំ២០១៧ ទាញយក​ឯកសារ  
សេចក្តី​ជូនដំណឹង​ស្តីពី​កាលបរិច្ឆេទ​ប្រឡង និងមណ្ឌលប្រឡង ទាញយក​ឯកសារ  
បញ្ជី​រាយនាម​បេក្ខជន​ដែល​មាន​សិទ្ធិ​ចូលរួម​ប្រឡង​ប្រជែងជ្រើសរើស​មន្ត្រី​រាជការ​​ឱ្យ​ចូល​បម្រើ​ការងារ​ក្នុង​ក្របខណ្ឌ​នៃ​អាជ្ញាធរ​សវនកម្ម​ជាតិ​សម្រាប់​ឆ្នាំ២០១៧ ទាញយក​ឯកសារ  
សេចក្តី​ជូនដំណឹង​ស្តីពី​ការ​ជ្រើសរើស​បេក្ខជន​ឱ្យ​ចូល​បម្រើ​ការងារ​ក្នុង​ក្របខណ្ឌ​អាជ្ញាធរ​សវនកម្ម​ជាតិ​សម្រាប់​ឆ្នាំ២០១៧ ទាញយក​ឯកសារ  
ពាក្យ​សុំ​ចុះ​ឈោ្មះ​ប្រឡង​ប្រជែង​ជ្រើសរើស​មន្ត្រី​ចូល​បម្រើ​ការងារ​ក្នុង​ក្របខណ្ឌ​នៃ​អាជ្ញាធរ​សវនកម្ម​ជាតិ​សម្រាប់​ឆ្នាំ២០១៧ ទាញយក​ឯកសារ  

ប័ណ្ណសារ

Powered by mod LCA

អ្នក​​ប្រើប្រាស់

Go to top
Latest Update On ច., មេសា 29th 2019